Aktualności

100 lat temu, w 1920r. miała miejsce przełomowa kampania wojny polsko-rosyjskiej z lat 1919-1921. Bitwa Warszawska, nazywana także „Cudem nad Wisłą” (13-25 sierpnia 1920 r.) była wielkim zwycięstwem Wojska Polskiego, które tocząc ciężkie walki powstrzymało i ostatecznie zmusiło do szybkiego odwrotu oddziały Armii Czerwonej. Zwycięstwo pozwoliło w perspektywie kilku miesięcy na podpisanie korzystnego dla strony polskiej zawieszenia broni, a następnie formalnego zakończenia wojny w postaci traktatu ryskiego z 18 marca 1921 r. Wojna ta była największym konfliktem zbrojnym stoczonym przez tworzone wówczas Wojsko Polskie o zachowanie niedawno odzyskanej niepodległości i określenie granic odradzającej się po ponad wiekowej niewoli Polski.

Żródło prezentacji: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodległej/bitwa-warszawska-stulecia-zwyciestwa-bezplatna-wystawa-do-pobrania/