Działalność Biblioteki Publicznej
Czytelnictwo w 2022 r.
• wypożyczenia: 13 744 woluminów
• czytelnicy zarejestrowani: 978 osoby
• odwiedziny w wypożyczalni: 5 140
• odwiedziny w czytelni: 1050
• liczba udzielonych informacji: 41
Działalność upowszechnieniowa Bibliotek to organizacja m.in.:
– zajęć edukacyjnych w ramach ferii zimowych i wakacji.
– kontynuacja akcji: „Narodowe Czytanie”, „Mała książka – wielki człowiek”,
– spotkania autorskie
• ilość zorganizowanych form promocji książki i bibliotek: 46
• ilość uczestników: 715 osoby
• plakaty, wystawki, gazetki: 15
RAZEM: 6 905 osób korzystających z wypożyczalni, czytelni, informacji i uczestników
działalności upowszechnionej
Zbiory:
Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem z filiami liczy 26 764 wol.
w tym:
• literatura piękna dla dorosłych: 13 104
• literatura dla dzieci i młodzieży: 8 859
• literatura popularno-naukowa: 4 801
• książka mówiona: 10 egz.
W 2022r. do 3 bibliotek w gminie zakupiono 604  książki za łączną kwotę 17 353,47 zł.

Zbiory Biblioteki Publicznej wzbogaciły się o 114 książek podarowanych przez czytelników.

Łącznie w 2022r. przybyło 718 woluminów.

Środki na zakup zbiorów:
• 7 536,47 zł ze środków organizatora – Gminy /267 egz. /
• 2 000,00 zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii /69 egz./
• 7 817,00 zł z dofinansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1. /268 egz./