Biblioteka w liczbach

Czytelnictwo (stan na 31.12.2018)

 • wypożyczenia 14 130 woluminów
 • czytelnicy 944
 • odwiedziny w wypożyczalni 9 211
 • odwiedziny w czytelni 1 111
 • liczba udzielonych informacji 459

Zbiory (stan na 31.12.2018)
Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem z filiami liczy 29 638 woluminów
w tym:

 • literatura piękna dla dorosłych 13 616
 • literatura dla dzieci i młodzieży 9 499
 • literatura popularno-naukowa 6 523
 • książka mówiona 7 egz.

W 2018 r. do 3 bibliotek w gminie zakupiono 563 książek na łączna kwotę 14 400,00 zł

Środki na zakup zbiorów (w 2018 roku)

 • 9 000,00 zł ze środków organizatora
 • 5 400,00 zł z dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Biblioteki Narodowej, Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Działalność upowszechnieniowa (w 2018 roku)

 • ilość zorganizowanych form promocji książki i bibliotek: 49
 • ilość uczestników: 2 121
 • plakaty, wystawki, gazetki 40

Powyższą informację opracowano na podstawie obowiązującej dokumentacji bibliotek za 2018r. tj. Dziennika Biblioteki Publicznej, Rejestru Czytelników, Rejestru Udzielonych Informacji, Rejestru Użytkowników Czytelni. Wszystkie źródła są do wglądu w bibliotece.