1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego imienia i nazwiska.
2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu.
3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć, nie wiesz do kogo naprawdę trafią.
Wyżej wymienione oraz inne zagadnienia zostały poruszone na lekcji pt. „Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu”, która odbyła się dnia 18 czerwca w Bibliotece w Kopkach.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. VI. wraz z opiekunem Panią Justyną Niedbała.