“Baw się z nami” – gry i zabawy na świeżym powietrzu w Filii bibliotecznej w Przędzelu