Nadsański Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 54
tel. 15 876 24 94
Bankomat: ul. Sanowa („Biedronka”)


Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
Oddział w Rudniku
ul. Rynek 7
tel. 15 876 10 33
Bankomat: w budynku Banku