W 2008 roku 62 procent Polaków nie przeczytało ani jednej książki drukowanej. To wyniki badań Biblioteki Narodowej i OBOP. To najgorsze w historii wyniki czytelnictwa, które sytuują nasz kraj dużo poniżej średniej europejskiej – na poziomie krajów od lat mających najniższe wskaźniki jak Grecja czy Portugalia.

Dlaczego czytamy coraz mniej?
Autorzy badań winić stan oświaty, która nie sprzyja wyrobieniu nawyku czytania. Okrojone minima lekturowe, fragmentaryzacja tekstów, omawianie ich pod kątem testów „z kluczem”. Tylko co czwarty uczeń czyta lektury. To bardzo mało, zważywszy jakie korzyści dają książki, które powinny towarzyszyć dzieciom od najmłodszych lat.

Inne opinie:
„[…] w rodzinach zerwana została sukcesja pewnego zwyczaju. Nie tradycji, tylko nawyku. Jeśli ktoś wychował się w rodzinie, w której książki nie stały na pąkach, nie rozmawiało się o nich, mała jest szansa, że sam będzie aktywnym czytelnikiem”

(Przemysław Czapliński, krytyk literacki, profesor UAM w Poznaniu)

„Brak czasu i pieniędzy to jedno, a brak kultury, a nawet umiejętności czytania (wtórny analfabetyzm) to drugie. Strach pomyśleć, jakie społeczeństwo nam wyrośnie na bazie TV i Internetu”
(z forum internetowego)

„Uczymy dzieci czytać, ale nie dbamy o to, by lubiły czytać. Nie rozbudzamy w nich zapału do książek, nie dokładamy starań, by czytanie stało się ich ogromną przyjemnością i potrzebą!”

(Cała Polska Czyta Dzieciom)

Jak czytamy w Rudniku nad Sanem?

Porównanie wyników czytelniczych w bibliotekach naszej gminy
w latach 2007/2008

 

Czytelnictwo w roku 2007 - Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem Czytelnictwo w roku 2008 - Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Czytelnictwo w naszej gminie nie ma drastycznej tendencji spadkowej, aczkolwiek nie ma powodów do euforii. Gmina na koniec 2008 roku liczyła 10346 mieszkańców. Na 1 mieszkańca przypada 2 wypożyczone książki z biblioteki w ciągu roku. Czytelnicy stanowią ok.13% ogółu mieszkańcy w naszej gminy. Nie są to wysokie wskaźniki, ale mamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem zmienimy sposób postrzegania roli książki i biblioteki w naszym środowisku.
Warto przytoczyć tutaj kilka złotych myśli o książce:
„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.” – Marcus Tullius Cycero
„Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.” – Maria Dąbrowska
„[…] niewiele rzeczy ma na człowieka tak wielki wpływ jak pierwsza książka, która od razu trafia do jego serca” – Carlos Ruiz Zafón – „Cień wiatru”
„Kto czyta książki, Żyje podwójnie.” – Umberto Eco