AktualnościAktualności Centrum Wikliniarstwa

24 lutego 2023 r. ekipa filmowa nagrywała krótkometrażowy dokument prezentujący tradycję plecionkarstwa m.in. w Rudniku nad Sanem, który zostanie przedłożony wraz z wnioskiem nominacyjnym na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.