11 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Małoletniacy” w Centrum Wikliniarstwa

20 stycznia 2023 r. Centrum Wikliniarstwa zwiedziła 11 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska “Małoletniacy” z Niska. Harcerze wzięli również udział w warsztatach wyplatania i pod okiem pani wikliniarz tworzyli własne wiklinowe cuda.