Uczniowie Szkoły Chocimskiej w Warszawie zwiedzili Centrum Wikliniarstwa oraz wzięli udział w nauce wyplatania – 13.09.2016r.