Centrum Wikliniarstwa zwiedzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku – Stróży.
Po salach wystawowych oprowadzali Mali Przewodnicy – 14.06.2016r.