Uczniowie klas IV I V z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem wzięli udział w lekcji historycznej „Rudnik nad Sanem – Moja Mała Ojczyzna” oraz zwiedzili wystawę mobilną „Chrzest 966. U źródeł Polski” – 29.09.2016r.