Centrum Wikliniarstwa zwiedzili Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Rzeszowie – 09.02.1016r.