Słowiańskie harce 🙂🙃

Uczestnicy projektu „Równać szanse” Dzień Dziecka spędzili w atmosferze wspólnej i kreatywnej zabawy, biorąc udział w warsztatach „Słowiańskie harce”, które poprowadziła grupa artystyczna z Teatru Ognia Utopia z Zamościa. W programie znalazły się : zabawy kolorowymi chustami, żonglowanie piłeczkami, nauka kręcenia talerzami i obręczami, chodzenie na małych i dużych szczudłach. Udział w zajęciach pozwolił młodzieży nie tylko rozwijać uzdolnienia i sprawność manualną oraz swoje indywidualne talenty lecz również w sposób kreatywny i twórczy spędzać wolny czas. Piękna, słoneczna pogoda była również okazją do zorganizowania sesji zdjęciowej, z której zdjęcia zostaną wykorzystane do folderu podsumowującego projekt.