Rewizyta Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Krystyny Wójcik w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Celem wizyty było rozpoczęcie oficjalnej współpracy pomiędzy Instytutem a Centrum Wikliniarstwa MOK W Rudniku nad Sanem – 27.04.2016r.