18.04.2016r. Centrum Wikliniarstwa zwiedzili Profesorowie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.