08.06.2016r. w Centrum Wikliniarstwa odbyła się lekcja historyczna „Rudnik nad Sanem – Moja Mała Ojczyzna”, w której wzięli udział uczniowie klasy Ib Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem.