Centrum Wikliniarstwa zwiedzili Nauczyciele i Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarzeczu – 6.10.2016r.