21.04.2016r. w Centrum Wikliniarstwa odbyła się lekcja historyczna „Rudnik nad Sanem – Moja Mała Ojczyzna”, w której wzięli udział uczniowie klasy VI a Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem.