Centrum Wikliniarstwa zwiedzili Instruktorzy VI Zlotu Chorągwi Podkarpackiej – 06.03.1016r.