W naszych bibliotekach Pluszowy Miś obchodził swoje święto. Tego dnia każde dziecko przyszło do biblioteki ze swoim małym lub dużym Misiem. Pluszowi goście towarzyszyli maluchom podczas wspólnej zabawy w bibliotece w Rudniku z Panią Edytą Zarębską – bajkopisarką i ilustratorką z Lublina. Mi�ym akcentem spotkania by�y niespodzianki od uczestnik�w spotkania. Dzieci z Publicznej Szko�y Podstawowej Nr 3 w Rudniku przygotowa�y wierszyki i piosenk� o Misiu, a pierwszaki z Publicznej Szko�y Podstawowej Nr 2 przynios�y upieczone przez swoje Mamy – piernikowe Misie.

Dzie� Pluszowego Misia obchodzi�y te� dzieci w bibliotece w Kopkach i Prz�dzelu. By� to z pewno�ci� dla wszystkich niezapomniany dzie� pe�en misiowych atrakcji.